Φωνή της Χαλκιδικής 30-05-54 Αρ. Φύλλου 53

Κωδικός Πόρου: 00316-115112
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 30-05-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Πολυομυελίτης,1869, Στρατονίκη, Σολωμός, ευχές
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 30-05-54 Αρ. Φύλλου 53
Ονομασία αρχείου: foni-30-05-54-53.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.62 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.