Φωνή της Χαλκιδικής 30-03-58 Αρ. Φύλλου 253

Κωδικός Πόρου: 00316-111480
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 30/3/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: εκλογές, μεταλλεία Κασσάνδρας, δενδροφύτευση, τεχνητή γονιμοποίηση, επανάσταση, 1821, Βηρυττός, γυμνάσιο, Αρναία, Βασιλικός, Κολοκοτρώνης
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 30-03-58 Αρ. Φύλλου 253
Ονομασία αρχείου: foni-30-03-58-253.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.75 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.