Φωνή της Χαλκιδικής 30-01-55 Αρ. Φύλλου 88

Κωδικός Πόρου: 00316-114250
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 30-01-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: μορφωτικός σύλλογος, Στρατώνι, Παπασταύρου, γεωργική συγκέντρωση
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 30-01-55 Αρ. Φύλλου 88
Ονομασία αρχείου: foni-30-01-55-88.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.70 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.