Φωνή της Χαλκιδικής 29-12-57 Αρ. Φύλλου 240

Κωδικός Πόρου: 00316-111512
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 29/12/1957
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: βουλευτής, μεταλλεία, Βάβδος, Κ.Τ.Ε.Υ.Λ., χρήσιμα, παιδιά, κτηνίατρος, Αρναία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 29-12-57 Αρ. Φύλλου 240
Ονομασία αρχείου: foni-29-12-57-240.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.64 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.