Φωνή της Χαλκιδικής 29-11-53 Αρ. Φύλλου 27

Κωδικός Πόρου: 00316-115910
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 29-11-53
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Αγροτική τράπεζα, Τρίγλια, γάγγραινα, τηλέφωνο
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 29-11-53 Αρ. Φύλλου 27
Ονομασία αρχείου: foni-29-11-53-27.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.70 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.