Φωνή της Χαλκιδικής 29-09-57 Αρ. Φύλλου 227

Κωδικός Πόρου: 00316-111557
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 29/9/1957
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: βιβλία, κρασί, σχολεία, ΔΕΘ, κτηνοτρόφοι, ελαιοπαραγωγή
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 29-09-57 Αρ. Φύλλου 227
Ονομασία αρχείου: foni-29-09-57-227.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.84 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.