Φωνή της Χαλκιδικής 29-05-55 Αρ. Φύλλου 105

Κωδικός Πόρου: 00316-113912
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 29-05-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: νομάρχης, μεταλλεία, Βάβδος, Τ.Ε.Β.Ε, Ουρανούπολη, Νικολίτσας, αθλητικές επιδείξεις
Φάκελος φυσικού αρχείου: Ελληνικά


Φωνή της Χαλκιδικής 29-05-55 Αρ. Φύλλου 105
Ονομασία αρχείου: foni-29-05-55-105.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.67 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.