Φωνή της Χαλκιδικής 29-04-56 Αρ. Φύλλου 153

Κωδικός Πόρου: 00316-113206
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 29-04-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: γραμματείς, κοινότητες, πολύτεκνοι, ανάπηροι, καπνόφυτο, νομάρχης, Ν. Πλάγια, Άγιος Νικόλαος, μητροπολίτης, προβατοστάσιο, λαϊκά τραγούδια
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 29-04-56 Αρ. Φύλλου 153
Ονομασία αρχείου: foni-29-04-56-153.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.86 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.