Φωνή της Χαλκιδικής 29-01-56 Αρ. Φύλλου 140

Κωδικός Πόρου: 00316-113219
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 29-01-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: κόλακες, εκλογικά τμήματα, κλάδεμα, ελιά, κονσέρβα, κρέας, χωροφυλακή, ένορκοι, εκλογικοί συνδυασμοί
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 29-01-56 Αρ. Φύλλου 140
Ονομασία αρχείου: foni-29-01-56-140.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.78 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.