Φωνή της Χαλκιδικής 28-12-58 Αρ. Φύλλου 292

Κωδικός Πόρου: 00316-111293
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 28/12/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: μητροπολίτης, Κασσάνδρα, Ρήγας, ημερομίσθιο, 14 δραχμές, Πρωτοχρονιά, στοχασμοί, εορταστικά έθιμα, Κασσάνδρα, προικοδότηση, νοικοκυρική σχολή, μεταλλέια, Βάβδος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 28-12-58 Αρ. Φύλλου 292
Ονομασία αρχείου: foni-28-12-58-292.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.76 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.