Φωνή της Χαλκιδικής 28-10-56 Αρ. Φύλλου 179

Κωδικός Πόρου: 00316-112022
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 28-10-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Ράλλης, υπουργείο Προεδρίας, ναός, Αγία Σοφία, διακήρυξη, καπνοπαραγωγοί
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 28-10-56 Αρ. Φύλλου 179
Ονομασία αρχείου: foni-28-10-56-179.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.47 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.