Φωνή της Χαλκιδικής 28-08-55 Αρ. Φύλλου 118

Κωδικός Πόρου: 00316-113899
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 28-08-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: προσκοπισμός, ειρηνοδικείο, νομάρχης, βαμβάκι, αγροτική τράπεζα, Όλυνθος, Ν. Ρόδα, εισαγωγικές εξετάσεις, πανεπιστήμιο
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 28-08-55 Αρ. Φύλλου 118
Ονομασία αρχείου: foni-28-08-55-118.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.74 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.