Φωνή της Χαλκιδικής 28-07-57 Αρ. Φύλλου 218

Κωδικός Πόρου: 00316-111587
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 28/7/1957
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Μαρμαράς, ταχυδρομείο, Ορμύλια, Συκιά, ΙΚΑ, έκθεση Θεσσαλονίκης, Πυργαδίκια
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 28-07-57 Αρ. Φύλλου 218
Ονομασία αρχείου: foni-28-07-57-218.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.92 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.