Φωνή της Χαλκιδικής 28-07-45 Αρ. Φύλλου 12 (192)

Κωδικός Πόρου: 00316-116175
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 28-07-45
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: νομάρχης, εκλογές, ΕΑΜ
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 28-07-45 Αρ. Φύλλου 12 (192)
Ονομασία αρχείου: foni-28-07-45-12-(192).pdf
Μέγεθος αρχείου: 4.98 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.