Φωνή της Χαλκιδικής 28-06-59 Αρ. Φύλλου 318

Κωδικός Πόρου: 00316-111218
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 28/6/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: αθλητισμός, Πορταριά, Καλλικράτεια, κομμουνισμός
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 28-06-59 Αρ. Φύλλου 318
Ονομασία αρχείου: foni-28-06-59-318.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.28 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.