Φωνή της Χαλκιδικής 28-06-53 Αρ. Φύλλου 5

Κωδικός Πόρου: 00316-116016
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 28-06-53
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: κεφάλαιο, ράντισμα, συγκοινωνία, Κασσάνδρα, Στρατονίκη, Στρατώνι
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 28-06-53 Αρ. Φύλλου 5
Ονομασία αρχείου: foni-28-06-53-5.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.72 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.