Φωνή της Χαλκιδικής 28-04-57 Αρ. Φύλλου 205

Κωδικός Πόρου: 00316-111618
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 28/4/1957
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: τύπος, Κασσάνδρα, καπνά, ακτήμονες, Στρατωνίκη, υλοτόμοι, μπουρλότο, αθλητικοί αγώνες, Πορταριά, Σαραφιανός
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 28-04-57 Αρ. Φύλλου 205
Ονομασία αρχείου: foni-28-04-57-205.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.65 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.