Φωνή της Χαλκιδικής 28-03-54 Αρ. Φύλλου 44

Κωδικός Πόρου: 00316-115513
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 28-03-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: εθνική εορτή, Κασσάνδρα, χαιρετισμοί, Πλατανοχώρι, Τρίγλια
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 28-03-54 Αρ. Φύλλου 44
Ονομασία αρχείου: foni-28-03-54-44.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.39 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.