Φωνή της Χαλκιδικής 27-12-59 Αρ. Φύλλου 344

Κωδικός Πόρου: 00316-111045
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 27/12/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: πολυαρχία, Στρατώνι, Αργυρόπουλος, έθιμα, δεκεμβριανά
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 27-12-59 Αρ. Φύλλου 344
Ονομασία αρχείου: foni-27-12-59-344.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.22 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.