Φωνή της Χαλκιδικής 27-10-57 Αρ. Φύλλου 231

Κωδικός Πόρου: 00316-111536
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 27/10/1957
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: επέτειος, Βάβδος, μεταλλεία, Ζάγκας, ελάφια, απελευθέρωση
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 27-10-57 Αρ. Φύλλου 231
Ονομασία αρχείου: foni-27-10-57-231.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.92 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.