Φωνή της Χαλκιδικής 27-09-59 Αρ. Φύλλου 331

Κωδικός Πόρου: 00316-111079
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 27/9/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ταχυδρομικά, Άγιος Μάμας
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 27-09-59 Αρ. Φύλλου 331
Ονομασία αρχείου: foni-27-09-59-331.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.01 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.