Φωνή της Χαλκιδικής 27-09-53 Αρ. Φύλλου 18

Κωδικός Πόρου: 00316-115919
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 27-09-53
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: σεισμοπαθής, Πορταριά, στρεμπένικο
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 27-09-53 Αρ. Φύλλου 18
Ονομασία αρχείου: foni-27-09-53-18.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.02 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.