Φωνή της Χαλκιδικής 27-05-56 Αρ. Φύλλου 157

Κωδικός Πόρου: 00316-113174
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 27-05-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: φρουροί, τουρισμός, Φλογητά, έθιμα, παραδόσεις, έργα, ΑΤΕ, επαγγελματίες
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 27-05-56 Αρ. Φύλλου 157
Ονομασία αρχείου: foni-27-05-56-157.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.19 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.