Φωνή της Χαλκιδικής 27-04-58 Αρ. Φύλλου 257

Κωδικός Πόρου: 00316-111467
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 27/4/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: δήμοι, κοινότητες, κουκούλια, συγκοινωνία, Μαραμαράς, Ποτίδαια, ΑΤΕ, Πολύγυρος, Παλαιόκαστρο, ψηφοδέλτια
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 27-04-58 Αρ. Φύλλου 257
Ονομασία αρχείου: foni-27-04-58-257.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.67 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.