Φωνή της Χαλκιδικής 27-03-55 Αρ. Φύλλου 96

Κωδικός Πόρου: 00316-113921
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 27-03-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: βαμβακοκαλλιεργητές, Ουρανούπολη, δημοδιδάσκαλοι, παγχαλκιδικός
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 27-03-55 Αρ. Φύλλου 96
Ονομασία αρχείου: foni-27-03-55-96.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.45 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.