Φωνή της Χαλκιδικής 27-01-57 Αρ. Φύλλου 192

Κωδικός Πόρου: 00316-111759
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 27-01-57
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Αριστοτέλης, ανεμότρατες, συγκοινωνία, Νέα Γωνιά, υπουργείο προεδρίας, πρόσφυγες, Σόλωνας
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 27-01-57 Αρ. Φύλλου 192
Ονομασία αρχείου: foni-27-01-57-192.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.60 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.