Φωνή της Χαλκιδικής 26-08-56 Αρ. Φύλλου 170

Κωδικός Πόρου: 00316-112031
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 26-08-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: παραγωγοί, σταφύλια, αγροτικά δάνεια, προσωποκράτηση, δημόσιο
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 26-08-56 Αρ. Φύλλου 170
Ονομασία αρχείου: foni-26-08-56-170.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.65 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.