Φωνή της Χαλκιδικής 26-07-59 Αρ. Φύλλου 322

Κωδικός Πόρου: 00316-111204
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 26/7/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ΕΔΑ, νέοι, εγκληματικότητα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 26-07-59 Αρ. Φύλλου 322
Ονομασία αρχείου: foni-26-07-59-322.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.93 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.