Φωνή της Χαλκιδικής 26-07-53 Αρ. Φύλλου 9

Κωδικός Πόρου: 00316-115982
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 26-07-53
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Ιερισσός, Νεοχώρι, Στρατονίκη, Αντίμοιρος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 26-07-53 Αρ. Φύλλου 9
Ονομασία αρχείου: foni-26-07-53-9.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.74 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.