Φωνή της Χαλκιδικής 26-06-55 Αρ. Φύλλου 109

Κωδικός Πόρου: 00316-113908
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 26-06-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Κασσάνδρα, Ν. Φώκαια, καλλιέργεια, φασόλια, δάση, απορίμματα, σίτος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 26-06-55 Αρ. Φύλλου 109
Ονομασία αρχείου: foni-26-06-55-109.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.69 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.