Φωνή της Χαλκιδικής 26-04-59 Αρ. Φύλλου 309

Κωδικός Πόρου: 00316-111243
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 26/4/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: βασίλισσα, ταξιάρχης, μετανάστευση, νομάρχης
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 26-04-59 Αρ. Φύλλου 309
Ονομασία αρχείου: foni-26-04-59-309.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.95 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.