Φωνή της Χαλκιδικής 26-02-56 Αρ. Φύλλου 144

Κωδικός Πόρου: 00316-113215
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 26-02-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: εκλογικά αποτελέσματα, λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, υπουργός παιδείας, Βόρεια Ήπειρος, Κύπρος, Βουλγαρία, μαρασμός, γεωργία, κτηνοτροφία, νομάρχης, Γούλας, γεωργικός συνεταιρισμός
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 26-02-56 Αρ. Φύλλου 144
Ονομασία αρχείου: foni-26-02-56-144.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.16 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.