Φωνή της Χαλκιδικής 25-12-55 Αρ. Φύλλου 135

Κωδικός Πόρου: 00316-113224
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 25-12-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Χριστούγεννα, υπουργείο προεδρίας, ανεμότρατες, Πολύγυρος, Βάλτα, μπεκάτσα, Φωτεινού, εκλογικός νόμος, Παλιούρι, Καλαμαριά, ασφάλιση, αγρότες
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 25-12-55 Αρ. Φύλλου 135
Ονομασία αρχείου: foni-25-12-55-135.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.80 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.