Φωνή της Χαλκιδικής 25-12-54 Αρ. Φύλλου 83

Κωδικός Πόρου: 00316-114255
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 25-12-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ΚΤΕΛ, Χαριστός, σιτοπαραγωγοί, ελαιόλαδο, πατατόσπορος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 25-12-54 Αρ. Φύλλου 83
Ονομασία αρχείου: foni-25-12-54-83.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.74 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.