Φωνή της Χαλκιδικής 25-10-59 Αρ. Φύλλου 335

Κωδικός Πόρου: 00316-111068
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 25/10/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ΙΚΑ, επέτειος, ιστορικά
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 25-10-59 Αρ. Φύλλου 335
Ονομασία αρχείου: foni-25-10-59-335.pdf
Μέγεθος αρχείου: 16.18 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.