Φωνή της Χαλκιδικής 25-10-53 Αρ. Φύλλου 22

Κωδικός Πόρου: 00316-115915
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 25-10-53
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ΟΧΙ, πρόσκοποι, κτηνοτροφία, γεωπόνος, μεταλλωρύχοι
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 25-10-53 Αρ. Φύλλου 22
Ονομασία αρχείου: foni-25-10-53-22.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.87 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.