Φωνή της Χαλκιδικής 25-09-55 Αρ. Φύλλου 122

Κωδικός Πόρου: 00316-113575
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 25-09-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ενιαίος φόρος, Ράλλης, βαμβάκι, Στρατονίκη, Κελλί, Βραστά, χωροφυλακή, έκθεση Θεσσαλονίκης
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 25-09-55 Αρ. Φύλλου 122
Ονομασία αρχείου: foni-25-09-55-122.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.94 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.