Φωνή της Χαλκιδικής 25-08-57 Αρ. Φύλλου 222

Κωδικός Πόρου: 00316-111572
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 25/8/1957
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ΚΤΕΛ, πρωθυπουργός, Νέα Τένεδος, Καλαμαριά, Παγχαλκιδικός, αγώνες, ελονοσία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 25-08-57 Αρ. Φύλλου 222
Ονομασία αρχείου: foni-25-08-57-222.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.66 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.