Φωνή της Χαλκιδικής 25-03-56 Αρ. Φύλλου 148

Κωδικός Πόρου: 00316-113211
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 25-03-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: προσωπική εργασία, 25η Μαρτίου, τραγούδια, οδός, Γαλάτιστα, Πολύγυρος, υπουργείο προεδρίας, κονικλοτροφία, λαογραφία, Άγιος Μάμας, Στάγειρα, διακηρύξεις
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 25-03-56 Αρ. Φύλλου 148
Ονομασία αρχείου: foni-25-03-56-148.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.41 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.