Φωνή της Χαλκιδικής 24-10-54 Αρ. Φύλλου 74

Κωδικός Πόρου: 00316-114878
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 24-10-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: επέτειος, 28η Οκτωβρίου, ατομική ενέργεια, ελιές, Γαλάτιστα, έρανος, έργα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 24-10-54 Αρ. Φύλλου 74
Ονομασία αρχείου: foni-24-10-54-74.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.69 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.