Φωνή της Χαλκιδικής 24-08-58 Αρ. Φύλλου 274

Κωδικός Πόρου: 00316-111370
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 24/8/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ΕΔΑ, αρβανίτες, ηλεκτρισμός, ναύαρχος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 24-08-58 Αρ. Φύλλου 274
Ονομασία αρχείου: foni-24-08-58-274.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.67 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.