Φωνή της Χαλκιδικής 24-07-55 Αρ. Φύλλου 113

Κωδικός Πόρου: 00316-113904
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 24-07-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: βόρεια Ήπειρος, προσωπική εργασία, ελονοσία, Κασσάνδρα, σιτοπαραγωγή, αγροτικοί σύλλογοι, έρανος, Αριστοτέλης, θαλάσσια λουτρά, βασιλικός πολτός, στρατεύσιμοι, 1955, 1942-1949
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 24-07-55 Αρ. Φύλλου 113
Ονομασία αρχείου: foni-24-07-55-113.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.71 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.