Φωνή της Χαλκιδικής 24-06-56 Αρ. Φύλλου 161

Κωδικός Πόρου: 00316-113067
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 24-06-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Νέα Μουδανιά, δημοτικά τέλη, Αριστοτέλης
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 24-06-56 Αρ. Φύλλου 161
Ονομασία αρχείου: foni-24-06-56-161.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.22 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.