Φωνή της Χαλκιδικής 24-06-45 Αρ. Φύλλου 7 (187)

Κωδικός Πόρου: 00316-116191
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 24-06-45
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: χωροφυλακή, δημοδιδάσκαλοι, Παρθενώνας, Καλαμαριά, Τσιτσόπουλος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 24-06-45 Αρ. Φύλλου 7 (187)
Ονομασία αρχείου: foni-24-06-45-7-187.pdf
Μέγεθος αρχείου: 4.70 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.