Φωνή της Χαλκιδικής 24-05-59 Αρ. Φύλλου 313

Κωδικός Πόρου: 00316-111233
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 24/5/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: μεταλλεύματα, συμβούλια, εξηλεκτρισμός
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 24-05-59 Αρ. Φύλλου 313
Ονομασία αρχείου: foni-24-05-59-313.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.81 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.