Φωνή της Χαλκιδικής 24-04-55 Αρ. Φύλλου 100

Κωδικός Πόρου: 00316-113917
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 24-04-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: αυτοδιοίκηση, Κασσάνδρα, Βόλος, ποδόσφαιρο
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 24-04-55 Αρ. Φύλλου 100
Ονομασία αρχείου: foni-24-04-55-100.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.40 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.