Φωνή της Χαλκιδικής 24-03-57 Αρ. Φύλλου 200

Κωδικός Πόρου: 00316-111630
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 24/3/1957
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: 25η Μαρτίου, αγώνας, 1821, επανάσταση, απεργία, μεταλλεία, Κασσάνδρα, καπνός, ΔΕΗ, εγκυκλοπαιδικά, μουσείο
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 24-03-57 Αρ. Φύλλου 200
Ονομασία αρχείου: foni-24-03-57-200.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.23 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.