Φωνή της Χαλκιδικής 24-01-54 Αρ. Φύλλου 35

Κωδικός Πόρου: 00316-115902
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 24-01-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: σχολεία, γάγγραινα, κλάδεμα, Μουσελίμης, Λασθένης, έθιμα, αγορανομία, γεωπόνοι
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 24-01-54 Αρ. Φύλλου 35
Ονομασία αρχείου: foni-24-01-54-35.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.66 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.