Φωνή της Χαλκιδικής 23-11-58 Αρ. Φύλλου 287

Κωδικός Πόρου: 00316-111326
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 23/11/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: βουλευτές, δασαρχείο, Αρναία, Παλαιοχώρι, ανάπτυξη
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 23-11-58 Αρ. Φύλλου 287
Ονομασία αρχείου: foni-23-11-58-287.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.90 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.