Φωνή της Χαλκιδικής 23-10-55 Αρ. Φύλλου 126

Κωδικός Πόρου: 00316-113234
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 23-10-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: 26η Οκτωβρίου,28η Οκτωβρίου, Αμμουλιανή, Στάγειρα, Στρατώνι, Ουρανούπολη, Ιερισσός ελονοσία, λίπανση, σιτηρά
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 23-10-55 Αρ. Φύλλου 126
Ονομασία αρχείου: foni-23-10-55-126.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.02 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.